skip to Main Content
ភាសាទាំង៧​ដែល​នាំ​មក​នូវ​ជោគជ័យ ១. ភាសា​កំណើត (ភាសាខ្មែរ) ២. ភាសា​សាកល (បច្ចុប្បន្ន​ភាសា​អង់គ្លេស) ៣. ភាសា​បច្ចេក​វិទ្យា (កុំព្យូទ័រ…) ៤. ភាសា​ឯកទេស​ផ្ទាល់ខ្លួន (មុខជំនាញ​សិក្សា) ៥. ភាសា​ការទូត / ភាសា​ទំនាក់​ទំនង​សាធារណៈ ៦. ភាសា​កាយ​វិការ ៧. ភាសា​អាស៊ាន (វប្បធម៌ ប្រពៃណី ទំនៀមទម្លាប់ ប្រវត្តិសាស្រ្ត របៀប​របប​រស់នៅ និង​សេដ្ឋ​កិច្ច​របស់​មិត្ត​សហគមន៍​អាស៊ាន​យើង)

ភាសាទាំង៧​ដែល​នាំ​មក​នូវ​ជោគជ័យ ១. ភាសា​កំណើត (ភាសាខ្មែរ) ២. ភាសា​សាកល (បច្ចុប្បន្ន​ភាសា​អង់គ្លេស) ៣. ភាសា​បច្ចេក​វិទ្យា (កុំព្យូទ័រ…) ៤. ភាសា​ឯកទេស​ផ្ទាល់ខ្លួន (មុខជំនាញ​សិក្សា) ៥. ភាសា​ការទូត / ភាសា​ទំនាក់​ទំនង​សាធារណៈ ៦. ភាសា​កាយ​វិការ ៧. ភាសា​អាស៊ាន (វប្បធម៌ ប្រពៃណី ទំនៀមទម្លាប់ ប្រវត្តិសាស្រ្ត របៀប​របប​រស់នៅ និង​សេដ្ឋ​កិច្ច​របស់​មិត្ត​សហគមន៍​អាស៊ាន​យើង)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back To Top