skip to Main Content
សង្គមមាន៥គឺ៖ -សង្គមទី១ គឺ​ក្រុម​គ្រួសារ​ដែល​ជា​សង្គម​សំខាន់​ជាង​គេ​ នាំ​មក​នូវ​សេចក្តី​សុខ -សង្គមទី២ គឺ​សង្គម​សាលា​រៀន​ដែលជា​កន្លែង​អប់រំ -សង្គមទី៣ គឺ​អ្នក​អាណា​ព្យាបាល​ទី២ (គ្រូប​ង្រៀន) -សង្គមទី៤ គឺ​សង្គម​ជុំ​វិញ​នៃ​ការរស់​នៅ​របស់​យើង -សង្គមទី៥ គឺ​មិត្ត​ភក្តិ​​ដែល​អាច​នាំ​មក​នូវ​គ្រោះថ្នាក់​ដល់​យុវវ័យ ដូច្នេះ​ហើយ​សូម​លោក​ឪពុក អ្នកម្តាយ និង​អ្នកអាណា​ព្យាបាល​មេត្តា​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​លើ​​កត្តា​ទាំង​៥​សង្គម​នេះ។

សង្គមមាន៥គឺ៖ -សង្គមទី១ គឺ​ក្រុម​គ្រួសារ​ដែល​ជា​សង្គម​សំខាន់​ជាង​គេ​ នាំ​មក​នូវ​សេចក្តី​សុខ -សង្គមទី២ គឺ​សង្គម​សាលា​រៀន​ដែលជា​កន្លែង​អប់រំ -សង្គមទី៣ គឺ​អ្នក​អាណា​ព្យាបាល​ទី២ (គ្រូប​ង្រៀន) -សង្គមទី៤ គឺ​សង្គម​ជុំ​វិញ​នៃ​ការរស់​នៅ​របស់​យើង -សង្គមទី៥ គឺ​មិត្ត​ភក្តិ​​ដែល​អាច​នាំ​មក​នូវ​គ្រោះថ្នាក់​ដល់​យុវវ័យ ដូច្នេះ​ហើយ​សូម​លោក​ឪពុក អ្នកម្តាយ និង​អ្នកអាណា​ព្យាបាល​មេត្តា​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​លើ​​កត្តា​ទាំង​៥​សង្គម​នេះ។

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back To Top