skip to Main Content
ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំជាប្រធានដ៏​សំណាង​ម្នាក់ ព្រោះ​ខ្ញុំ​មាន​បុគ្គលិក​សុទ្ធ​តែ​ជា​មនុស្សល្អ មាន​សមានចិត្ត  សុចរិត ទៀងត្រង់ ពោរពេញ​ដោយ​ថាមពល និង​គោរព​ស្រលាញ់​ភារកិច្ច​របស់​ខ្លួន។

ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំជាប្រធានដ៏​សំណាង​ម្នាក់ ព្រោះ​ខ្ញុំ​មាន​បុគ្គលិក​សុទ្ធ​តែ​ជា​មនុស្សល្អ មាន​សមានចិត្ត សុចរិត ទៀងត្រង់ ពោរពេញ​ដោយ​ថាមពល និង​គោរព​ស្រលាញ់​ភារកិច្ច​របស់​ខ្លួន។

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back To Top