skip to Main Content
មានពេលខ្លះ ខ្ញុំ​បាន​​ស្មឹង​​​ស្មាធិ៍​សម្លឹង​​​ទៅ​​កាន់​​រូប​ព្រះពុទ្ធ​​ជា​ម្ចាស់​​នៃ​យើង ហើយ​​ធ្វើ​​ការ​​បួង​សួង​​ដើម្បី​​សុំ​​សេចក្តី​សុខ សុវត្ថិភាព សុភមង្គល និង​សុខុ​មាល​ភាព​​ដល់​​ប្រជា​​ពលរដ្ឋ​​របស់​​យើង។ ខ្ញុំ​សូម​បួងសួង​ឱ្យ​ជីវិត​របស់​យើង​​គ្រប់​​គ្នា​​ទទួល​​បាន​​នូវ​​សិទ្ធិ​​សេរី​ភាព​​ស្មើៗ​គ្នា និង​​បរវាស​​ជៀស​​ឆ្ងាយ​នូវ​​សេចក្តី​​ទុក្ខ​​អន្ត​រាយ​​ទាំង​ឡាយ​​ទាំង​​ពួង។
  • Quote

មានពេលខ្លះ ខ្ញុំ​បាន​​ស្មឹង​​​ស្មាធិ៍​សម្លឹង​​​ទៅ​​កាន់​​រូប​ព្រះពុទ្ធ​​ជា​ម្ចាស់​​នៃ​យើង ហើយ​​ធ្វើ​​ការ​​បួង​សួង​​ដើម្បី​​សុំ​​សេចក្តី​សុខ សុវត្ថិភាព សុភមង្គល និង​សុខុ​មាល​ភាព​​ដល់​​ប្រជា​​ពលរដ្ឋ​​របស់​​យើង។ ខ្ញុំ​សូម​បួងសួង​ឱ្យ​ជីវិត​របស់​យើង​​គ្រប់​​គ្នា​​ទទួល​​បាន​​នូវ​​សិទ្ធិ​​សេរី​ភាព​​ស្មើៗ​គ្នា និង​​បរវាស​​ជៀស​​ឆ្ងាយ​នូវ​​សេចក្តី​​ទុក្ខ​​អន្ត​រាយ​​ទាំង​ឡាយ​​ទាំង​​ពួង។

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back To Top