skip to Main Content
ខ្ញុំធ្លាប់ត្រូវគេជិះជាន់ ទើបនាំ​ឱ្យ​ខ្ញុំ​យល់​ពី​អារម្មណ៍​និង​ផលវិបាក ដែល​ត្រូវ​គេ​ជិះ​ជាន់ ដូច្នេះ​សូម​យើង​ទាំង​អស់​គ្នា​ចូល​រួម​លុប​បំបាត់​ទង្វើ​បែបនេះ។
  • Quote

ខ្ញុំធ្លាប់ត្រូវគេជិះជាន់ ទើបនាំ​ឱ្យ​ខ្ញុំ​យល់​ពី​អារម្មណ៍​និង​ផលវិបាក ដែល​ត្រូវ​គេ​ជិះ​ជាន់ ដូច្នេះ​សូម​យើង​ទាំង​អស់​គ្នា​ចូល​រួម​លុប​បំបាត់​ទង្វើ​បែបនេះ។

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back To Top