skip to Main Content
យើងម្នាក់ៗ​គឺ​តែងតែ​វក់វី​នឹង​សកម្មភាព​នៃ​ជីវភាព​រស់​នៅ​ប្រចាំថ្ងៃ។ សេចក្តី​សុខ​សុភមង្គល​របស់​ពួក​យើង គឺ​ជា​ខ្សែ​វិញ​ភ្ជាប់​យើង​ទាំងអស់គ្នា​ជា​ធ្លុង​មួយ​ដើម្បី​តស៊ូ​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​នឹង​ឧបសគ្គ​ទាំង​ឡាយនៅ​ក្នុង​វាល​វដ្ត​សង្សារ​ដែល​យើង​គ្រប់​គ្នា​ត្រូវ​ឆ្លង​​កាត់។ ដូច្នេះ សូម​យើង​ម្នាក់ៗ​ស្វែង​រក​សេរីភាព​សម្រាប់​ជីវិត​ឱ្យ​បាន​ស្រស់​ថ្លា។
  • Quote

យើងម្នាក់ៗ​គឺ​តែងតែ​វក់វី​នឹង​សកម្មភាព​នៃ​ជីវភាព​រស់​នៅ​ប្រចាំថ្ងៃ។ សេចក្តី​សុខ​សុភមង្គល​របស់​ពួក​យើង គឺ​ជា​ខ្សែ​វិញ​ភ្ជាប់​យើង​ទាំងអស់គ្នា​ជា​ធ្លុង​មួយ​ដើម្បី​តស៊ូ​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​នឹង​ឧបសគ្គ​ទាំង​ឡាយនៅ​ក្នុង​វាល​វដ្ត​សង្សារ​ដែល​យើង​គ្រប់​គ្នា​ត្រូវ​ឆ្លង​​កាត់។ ដូច្នេះ សូម​យើង​ម្នាក់ៗ​ស្វែង​រក​សេរីភាព​សម្រាប់​ជីវិត​ឱ្យ​បាន​ស្រស់​ថ្លា។

Back To Top