skip to Main Content
បើអ្នកគ្មានចំណេះ ជំនាញ និង​ទំនួល​ខុស​ត្រូវ​ខ្ពស់​ក្នុង​កិច្ចការ ដែល​អ្នក​កំពុង​តែ​ទទួលខុស​ត្រូវទេ នោះ​អ្នក​ពុំ​មែន​ជា​មនុស្ស​ដែល​មាន​តម្លៃ សម​នឹង​ធ្វើ​កិច្ចការ​នោះ​ឡើយ៕
  • Quote

បើអ្នកគ្មានចំណេះ ជំនាញ និង​ទំនួល​ខុស​ត្រូវ​ខ្ពស់​ក្នុង​កិច្ចការ ដែល​អ្នក​កំពុង​តែ​ទទួលខុស​ត្រូវទេ នោះ​អ្នក​ពុំ​មែន​ជា​មនុស្ស​ដែល​មាន​តម្លៃ សម​នឹង​ធ្វើ​កិច្ចការ​នោះ​ឡើយ៕

Back To Top