skip to Main Content
បើអ្នកព្រងើយ​កន្តើយ​ចំពោះ​កាតព្វ​កិច្ច​របស់អ្នក នោះ​មាន​ន័យថា អ្នក​ក៏​ព្រងើយ​កន្តើយ​នឹង​​តម្លៃ​ខ្លួន​របស់​អ្នក​ដែរ៕
  • Quote

បើអ្នកព្រងើយ​កន្តើយ​ចំពោះ​កាតព្វ​កិច្ច​របស់អ្នក នោះ​មាន​ន័យថា អ្នក​ក៏​ព្រងើយ​កន្តើយ​នឹង​​តម្លៃ​ខ្លួន​របស់​អ្នក​ដែរ៕

Back To Top