skip to Main Content
ជីវិតគឺជាចង្កោម​សម្ពាយ​ដែល​មាន​គ្រប់​រសជាតិ។ ដូច្នេះ​សូម​ចូល​រួម​បរិច្ចាគ ទទួលយក និង​ចែក​រំលែក​ទាំង​អស់​គ្នា។ សូម​រៀន​រស់នៅ​ដោយ​ចុះសម្រុង​នឹងគ្នា។

ជីវិតគឺជាចង្កោម​សម្ពាយ​ដែល​មាន​គ្រប់​រសជាតិ។ ដូច្នេះ​សូម​ចូល​រួម​បរិច្ចាគ ទទួលយក និង​ចែក​រំលែក​ទាំង​អស់​គ្នា។ សូម​រៀន​រស់នៅ​ដោយ​ចុះសម្រុង​នឹងគ្នា។

Life’s a bundle of mixed baggages. Give all, take all and share all. Learn to live with all.

Back To Top