skip to Main Content
រៀនឱ្យពិតប្រាកដ អានឱ្យច្បាស់លាស់ ហើយ​បើ​អាន​ត្រូវ​អាន​ឱ្យយល់។ ដើម្បីអានឱ្យយល់ កុំអាន​តែ​ចំណងជើង គឺអានពីក្បាល​ដល់​កន្ទុយ ពោលគឺ​ពីដើម​ដល់​ចប់​ដោយ​ការ​គិត​ពិចារណា។

រៀនឱ្យពិតប្រាកដ អានឱ្យច្បាស់លាស់ ហើយ​បើ​អាន​ត្រូវ​អាន​ឱ្យយល់។ ដើម្បីអានឱ្យយល់ កុំអាន​តែ​ចំណងជើង គឺអានពីក្បាល​ដល់​កន្ទុយ ពោលគឺ​ពីដើម​ដល់​ចប់​ដោយ​ការ​គិត​ពិចារណា។

Back To Top