skip to Main Content
បើអ្នកព្រងើយ​កន្តើយ​ចំពោះ​កាតព្វកិច្ច​របស់អ្នក នោះមានន័យថា អ្នកក៏​ព្រងើយ​កន្តើយ​នឹង​តម្លៃ​ខ្លួន​របស់​អ្នកដែរ។

បើអ្នកព្រងើយ​កន្តើយ​ចំពោះ​កាតព្វកិច្ច​របស់អ្នក នោះមានន័យថា អ្នកក៏​ព្រងើយ​កន្តើយ​នឹង​តម្លៃ​ខ្លួន​របស់​អ្នកដែរ។

Back To Top