skip to Main Content
មុននឹងបន្តបោះ​ជំហាន​ឆ្ពោះ​ទៅ​រក​អនាគត​កាល ចូរ​ថយ​ក្រោយ​មួយ​ជំហាន ហើយ​ក្រឡេក​មើល​អតីត​កាល​របស់​ខ្លួន រួច​សម្លឹង​មើល​បច្ចុប្បន្ន​ភាព ថាតើគួរ​បន្ត​ជំហាន​ឆ្ពោះ​ទៅ​រកអនាគត​កាល​ដោយ​វិធីណា?

មុននឹងបន្តបោះ​ជំហាន​ឆ្ពោះ​ទៅ​រក​អនាគត​កាល ចូរ​ថយ​ក្រោយ​មួយ​ជំហាន ហើយ​ក្រឡេក​មើល​អតីត​កាល​របស់​ខ្លួន រួច​សម្លឹង​មើល​បច្ចុប្បន្ន​ភាព ថាតើគួរ​បន្ត​ជំហាន​ឆ្ពោះ​ទៅ​រកអនាគត​កាល​ដោយ​វិធីណា?

Back To Top