skip to Main Content
អ្នកបម្រើពុំស្គាល់ពន្លឺល្អ អ្នកក្រ​ពុំ​ស្គាល់ក្រុង អ្នកខំ​មិន​ដែល​ស្គាល់មាន អ្នកមាន​មិនដែល​ស្គាល់​ថា​អត់​លុយចាយ។ គួរឱ្យអនិច្ចា!

អ្នកបម្រើពុំស្គាល់ពន្លឺល្អ អ្នកក្រ​ពុំ​ស្គាល់ក្រុង អ្នកខំ​មិន​ដែល​ស្គាល់មាន អ្នកមាន​មិនដែល​ស្គាល់​ថា​អត់​លុយចាយ។ គួរឱ្យអនិច្ចា!

Back To Top