skip to Main Content
គ្មាននរណាម្នាក់​ចង់​ទៅ​នៅ​ផ្ទះ​ងងឹតទេ គេក៏​មិន​ចង់​ទៅផ្ទះ ដែល​ប្រើ​​ភ្លើង​​ងងឹតដែរ។ គេចង់​​ទៅ​​នៅផ្ទះ ដែលប្រើ​ភ្លើងភ្លឺ។

គ្មាននរណាម្នាក់​ចង់​ទៅ​នៅ​ផ្ទះ​ងងឹតទេ គេក៏​មិន​ចង់​ទៅផ្ទះ ដែល​ប្រើ​​ភ្លើង​​ងងឹតដែរ។ គេចង់​​ទៅ​​នៅផ្ទះ ដែលប្រើ​ភ្លើងភ្លឺ។

Back To Top