skip to Main Content
យើងត្រូវតែ​ព្យាយាម​ធ្វើ​នូវ​អ្វីដែល​ជា​ទំនួល​ខុស​ត្រូវ​របស់​យើង ហើយ​ចាំ​បាច់​ត្រូវ​តែ​ប្រឹង​ប្រែង​ធ្វើ​វា​ឱ្យ​បាន​ប្រសើរ​តាម​តែ​អាច​ធ្វើបាន ដោយ​កុំ​ខ្វល់​ពី​អ្នក​ដទៃ​ថា​គេ​ធ្វើ​ឬ​មិន​ធ្វើ ព្រោះ​នោះ​ជា​រឿង​របស់គេ។

យើងត្រូវតែ​ព្យាយាម​ធ្វើ​នូវ​អ្វីដែល​ជា​ទំនួល​ខុស​ត្រូវ​របស់​យើង ហើយ​ចាំ​បាច់​ត្រូវ​តែ​ប្រឹង​ប្រែង​ធ្វើ​វា​ឱ្យ​បាន​ប្រសើរ​តាម​តែ​អាច​ធ្វើបាន ដោយ​កុំ​ខ្វល់​ពី​អ្នក​ដទៃ​ថា​គេ​ធ្វើ​ឬ​មិន​ធ្វើ ព្រោះ​នោះ​ជា​រឿង​របស់គេ។

Back To Top