skip to Main Content
ចំពោះខ្ញុំ ទោះ​បីជា​ការ​ងារ​នោះ​ចំណេញ​តិច​ក្តី​ច្រើន​ក្តី សំខាន់​ឱ្យ​​តែ​ចំណេញ​ដល់​សង្គម​ជាតិ​ដែរ!

ចំពោះខ្ញុំ ទោះ​បីជា​ការ​ងារ​នោះ​ចំណេញ​តិច​ក្តី​ច្រើន​ក្តី សំខាន់​ឱ្យ​​តែ​ចំណេញ​ដល់​សង្គម​ជាតិ​ដែរ!

Back To Top