skip to Main Content
សិល្បៈ​នៃ​ការ​ទាក់ទង ជា​គ្រឹះ​ដ៏​សំខាន់​ដែល​សហ​គ្រិន និង​អ្នក​ដឹក​នាំ​ត្រូវ​តែ​មាន​ជា​ចាំ​បាច់។
  • Quote

សិល្បៈ​នៃ​ការ​ទាក់ទង ជា​គ្រឹះ​ដ៏​សំខាន់​ដែល​សហ​គ្រិន និង​អ្នក​ដឹក​នាំ​ត្រូវ​តែ​មាន​ជា​ចាំ​បាច់។

Back To Top