skip to Main Content
ដំណោះ​ស្រាយ​ដ៏​ជោគជ័យ គឺ​ហ៊ាន​ប្រឈម​មុខ និង​ហ៊ាន​ប្រគួត​ប្រជែង​ជាមួយ​នឹង​ឧបសគ្គ​ចំពោះ​មុខ​​ភ្លាមៗ​ដោយ​មិន​គេចវេះ។
  • Quote

ដំណោះ​ស្រាយ​ដ៏​ជោគជ័យ គឺ​ហ៊ាន​ប្រឈម​មុខ និង​ហ៊ាន​ប្រគួត​ប្រជែង​ជាមួយ​នឹង​ឧបសគ្គ​ចំពោះ​មុខ​​ភ្លាមៗ​ដោយ​មិន​គេចវេះ។

Back To Top