skip to Main Content
យើងត្រូវចេះជួយគ្នា ពិសេសមនុស្សដែលកំពុងដួល មនុស្សដែលត្រូវគេធ្វើបាប មនុស្សដែលគេកំពុងស្អប់ មនុស្សដែលត្រូវគេជិះជាន់ ព្រោះអ្នកទាំងនោះកំពុងឯកោ កំពុងភ័យខ្លាច និងកំពុងត្រូវការគេជួយពីសង្គមជុំវិញ។
  • Quote

យើងត្រូវចេះជួយគ្នា ពិសេសមនុស្សដែលកំពុងដួល មនុស្សដែលត្រូវគេធ្វើបាប មនុស្សដែលគេកំពុងស្អប់ មនុស្សដែលត្រូវគេជិះជាន់ ព្រោះអ្នកទាំងនោះកំពុងឯកោ កំពុងភ័យខ្លាច និងកំពុងត្រូវការគេជួយពីសង្គមជុំវិញ។

Back To Top