skip to Main Content
បើយុវជន​ខំប្រឹង​ដោយ​គ្មាន​ទិសដៅ គ្មាន​ទស្សន​វិស័យ គ្មាន​ដើម​ទុន គ្មាន​អ្នក​គាំទ្រ និង​ដោយ​គ្មាន​អ្នក​ចង្អុល​បង្ហាញ​ផ្លូវទេ នោះ​មិន​ខុស​អី​ពី​ដើរ​បិទ​ភ្នែក​ឡើយ។
  • Quote

បើយុវជន​ខំប្រឹង​ដោយ​គ្មាន​ទិសដៅ គ្មាន​ទស្សន​វិស័យ គ្មាន​ដើម​ទុន គ្មាន​អ្នក​គាំទ្រ និង​ដោយ​គ្មាន​អ្នក​ចង្អុល​បង្ហាញ​ផ្លូវទេ នោះ​មិន​ខុស​អី​ពី​ដើរ​បិទ​ភ្នែក​ឡើយ។

Back To Top