skip to Main Content
សូមកុំមើលងាយអនាគតខ្លួនឯង និងអ្នកដទៃឱ្យសោះ  ព្រោះ​មនុស្ស​ម្នាក់ៗ​មាន​ខ្សែ​ជីវិត​មិន​ទៀងទាត់ និងដូចគ្នានោះទេ ជួនកាលធ្លាក់ចុះ ហើយជួនកាលក៏ឡើងខ្ពស់ក៏មាន។
  • Quote

សូមកុំមើលងាយអនាគតខ្លួនឯង និងអ្នកដទៃឱ្យសោះ ព្រោះ​មនុស្ស​ម្នាក់ៗ​មាន​ខ្សែ​ជីវិត​មិន​ទៀងទាត់ និងដូចគ្នានោះទេ ជួនកាលធ្លាក់ចុះ ហើយជួនកាលក៏ឡើងខ្ពស់ក៏មាន។

Back To Top