skip to Main Content
គោលបំណងនៃការលូតលាស់ ជោគជ័យ អភិវឌ្ឍ និងរីកចម្រើន គឺដើម្បីឱ្យ​ក្មេងជំនាន់ក្រោយយល់ដឹង យល់ធ្វើ ទទួលស្គាល់ ស្រឡាញ់ និងពេញចិត្ត យើងត្រូវតែបង្កឥរិយាបថសាមញ្ញភាពក្នុងការបណ្តុះបណ្តាល ឱ្យ​ឱកាស និងបង្កអំណោយផលដល់ក្មេងៗជំនាន់ក្រោយ។ ពោលយើងកុំបង្កឱ្យ​មានភាពលំបាក តឹងតែង ស្មុគស្មាញ ពិបាកយល់ និងពិបាកទទួលក្នុងការបន្តវេនពីយើងប្រកបដោយនិរន្តរភាព។

គោលបំណងនៃការលូតលាស់ ជោគជ័យ អភិវឌ្ឍ និងរីកចម្រើន គឺដើម្បីឱ្យ​ក្មេងជំនាន់ក្រោយយល់ដឹង យល់ធ្វើ ទទួលស្គាល់ ស្រឡាញ់ និងពេញចិត្ត យើងត្រូវតែបង្កឥរិយាបថសាមញ្ញភាពក្នុងការបណ្តុះបណ្តាល ឱ្យ​ឱកាស និងបង្កអំណោយផលដល់ក្មេងៗជំនាន់ក្រោយ។ ពោលយើងកុំបង្កឱ្យ​មានភាពលំបាក តឹងតែង ស្មុគស្មាញ ពិបាកយល់ និងពិបាកទទួលក្នុងការបន្តវេនពីយើងប្រកបដោយនិរន្តរភាព។

Back To Top