skip to Main Content
ចូរយើងចាំថា ការបង្រៀន បណ្ដុះបណ្ដាល និងផ្ទេរចំណេះដឹងដល់អ្នកដទៃ គឺនាំមកនូវជោគជ័យ ទ្វេដងលើខ្លួនយើង។ ដូច្នេះហើយសូមកុំចង្អៀតចង្អល់ កុំក្បិតក្បៀតនៃការចែករំលែកចំណេះដឹង ចំណេះយល់ និងចំណេះធ្វើ របស់អ្នកដល់អ្នកជំនាន់ក្រោយ។

ចូរយើងចាំថា ការបង្រៀន បណ្ដុះបណ្ដាល និងផ្ទេរចំណេះដឹងដល់អ្នកដទៃ គឺនាំមកនូវជោគជ័យ ទ្វេដងលើខ្លួនយើង។ ដូច្នេះហើយសូមកុំចង្អៀតចង្អល់ កុំក្បិតក្បៀតនៃការចែករំលែកចំណេះដឹង ចំណេះយល់ និងចំណេះធ្វើ របស់អ្នកដល់អ្នកជំនាន់ក្រោយ។

Back To Top