skip to Main Content
សុភាសិតខ្មែរយើងនិយាយថា សូមកុំដល់ត្រើយសើយគូទ ពោលមនុស្សយើងមិនដែលដល់ត្រើយនោះទេ កាលណាដល់ត្រើយមានន័យថាស្លាប់។ ដូច្នេះសូមកុំសើយគូទ ហើយ​មេត្តាពិចារណាសុភាសិតខ្មែរយើងឱ្យបានល្អ។

សុភាសិតខ្មែរយើងនិយាយថា សូមកុំដល់ត្រើយសើយគូទ ពោលមនុស្សយើងមិនដែលដល់ត្រើយនោះទេ កាលណាដល់ត្រើយមានន័យថាស្លាប់។ ដូច្នេះសូមកុំសើយគូទ ហើយ​មេត្តាពិចារណាសុភាសិតខ្មែរយើងឱ្យបានល្អ។

Back To Top