skip to Main Content
ក្លាយជាអ្នកជំនួញដ៏ពូកែ វា​មិន​ផ្តោត​សំខាន់​តែ​លើ​ជំនាញ​ណាមួយ​នោះទេ សំខាន់​គឺអ្នក​ខ្លួន​ឯង​ចេះ​ពី​ជំនាញ​នៃ​ជំនួញ​នោះ​កម្រិតណា និង​មាន​ចំណេះ​ដឹង​បន្ថែម​កម្រិតណា​ពី​ជំនួញ​នោះ​ប៉ុណ្ណោះ។

ក្លាយជាអ្នកជំនួញដ៏ពូកែ វា​មិន​ផ្តោត​សំខាន់​តែ​លើ​ជំនាញ​ណាមួយ​នោះទេ សំខាន់​គឺអ្នក​ខ្លួន​ឯង​ចេះ​ពី​ជំនាញ​នៃ​ជំនួញ​នោះ​កម្រិតណា និង​មាន​ចំណេះ​ដឹង​បន្ថែម​កម្រិតណា​ពី​ជំនួញ​នោះ​ប៉ុណ្ណោះ។

Back To Top