skip to Main Content
គ្រប់គ្នាទាំងអស់មិនថានរណាជានរណាទេ ឬស្ថិតក្នុងឋានៈអ្វីឡើយ តែងតែមានសីលធម៌ និងគុណធម៌ល្អនៅក្នុងខ្លួន ប៉ុន្ដែសំខាន់យើងដឹងឬអត់? ហើយចេះឆ្កឹះយកវាមកប្រើឬទេ?

គ្រប់គ្នាទាំងអស់មិនថានរណាជានរណាទេ ឬស្ថិតក្នុងឋានៈអ្វីឡើយ តែងតែមានសីលធម៌ និងគុណធម៌ល្អនៅក្នុងខ្លួន ប៉ុន្ដែសំខាន់យើងដឹងឬអត់? ហើយចេះឆ្កឹះយកវាមកប្រើឬទេ?

Back To Top