skip to Main Content
ការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មអ្វីមួយ យើងមិនអាចធ្វើឡើងដោយបង្ខំនោះទេ គឺត្រូវធ្វើដោយកម្លាំងចិត្តប្រកបដោយឆន្ទៈ មានមនសិការខ្ពស់ និងព្យាយាមអត់ធ្មត់ ពិសេសរៀនឱ្យមានគំនិតគិតជ្រៅជាមុនសិន នោះទើបជោគជ័យ

ការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មអ្វីមួយ យើងមិនអាចធ្វើឡើងដោយបង្ខំនោះទេ គឺត្រូវធ្វើដោយកម្លាំងចិត្តប្រកបដោយឆន្ទៈ មានមនសិការខ្ពស់ និងព្យាយាមអត់ធ្មត់ ពិសេសរៀនឱ្យមានគំនិតគិតជ្រៅជាមុនសិន នោះទើបជោគជ័យ

Back To Top