skip to Main Content
គ្រប់អ្វីៗ​ទាំងអស់​ដែល​យើង​បាន​ឆ្លង​កាត់​ក្នុងជីវិត វាគឺជា​គ្រឹះ​នៃ​ការអប់រំ​ដ៏ល្អ​ដើម្បី​ឈាន​ទៅ​រកការ​លូតលាស់ និង​ជោគជ័យ​ដ៏​អស្ចារ្យ​នាពេល​អនាគត។
  • Quote

គ្រប់អ្វីៗ​ទាំងអស់​ដែល​យើង​បាន​ឆ្លង​កាត់​ក្នុងជីវិត វាគឺជា​គ្រឹះ​នៃ​ការអប់រំ​ដ៏ល្អ​ដើម្បី​ឈាន​ទៅ​រកការ​លូតលាស់ និង​ជោគជ័យ​ដ៏​អស្ចារ្យ​នាពេល​អនាគត។

Back To Top