skip to Main Content
ទ្រឹស្ដីវាបង្កើតបានជាច្បាប់ និងក្លាយ​ជា​ទស្សន​វិស័យ​សម្រាប់​អនុវត្ដ​ទូទៅ តែ​ជោគ​ជ័យ​តិច​ឬ​ច្រើន ឬក៏បរាជ័យ គឺវា​អាស្រ័យ​លើ​បុគ្គល​ដែល​ជា​អ្នក​អនុវត្ត។
  • Quote

ទ្រឹស្ដីវាបង្កើតបានជាច្បាប់ និងក្លាយ​ជា​ទស្សន​វិស័យ​សម្រាប់​អនុវត្ដ​ទូទៅ តែ​ជោគ​ជ័យ​តិច​ឬ​ច្រើន ឬក៏បរាជ័យ គឺវា​អាស្រ័យ​លើ​បុគ្គល​ដែល​ជា​អ្នក​អនុវត្ត។

Back To Top