skip to Main Content
យើងត្រូវតែ​មាន​ទំនួល​ខុស​ត្រូវ​ខ្ពស់​បំផុត​តាម​តែ​អាច​ធ្វើបាន នូវអ្វី​ដែល​យើង​បាន​ធ្វើ និង​កំពុង​បន្ដ​នឹង​ធ្វើ។

យើងត្រូវតែ​មាន​ទំនួល​ខុស​ត្រូវ​ខ្ពស់​បំផុត​តាម​តែ​អាច​ធ្វើបាន នូវអ្វី​ដែល​យើង​បាន​ធ្វើ និង​កំពុង​បន្ដ​នឹង​ធ្វើ។

Back To Top