skip to Main Content
រៀនអ្វីរៀនឱ្យចេះ ធ្វើអ្វីធ្វើឱ្យប្រាកដ មើលអ្វីមើលឱ្យឃើញ យល់អ្វីយល់ឱ្យច្បាស់ ទើបមិនក្រឡាស់ ប្រែបរាជ័យ។

រៀនអ្វីរៀនឱ្យចេះ ធ្វើអ្វីធ្វើឱ្យប្រាកដ មើលអ្វីមើលឱ្យឃើញ យល់អ្វីយល់ឱ្យច្បាស់ ទើបមិនក្រឡាស់ ប្រែបរាជ័យ។

Back To Top