skip to Main Content
អ្នករៀនផ្នែកអាជីវកម្ម ជាក់ស្ដែង មិនសូវបានធ្វើអាជីវកម្មទេ ហើយ​អ្នក​ធ្វើ​អាជីវ​កម្ម​ភាគ​ច្រើន គឺ​ចេញ​មក​ពី​អ្នក​រៀន​ជំនាញ​ពិត​ប្រាកដ។

អ្នករៀនផ្នែកអាជីវកម្ម ជាក់ស្ដែង មិនសូវបានធ្វើអាជីវកម្មទេ ហើយ​អ្នក​ធ្វើ​អាជីវ​កម្ម​ភាគ​ច្រើន គឺ​ចេញ​មក​ពី​អ្នក​រៀន​ជំនាញ​ពិត​ប្រាកដ។

Back To Top