skip to Main Content
មនុស្ស​ម្នាក់ៗ​តែង​តែ​មាន​អត្ត​សញ្ញាណ​ផ្ទាល់​ខ្លួន។ អត្ត​សញ្ញាណ​របស់​ខ្ញុំ​គឺ​ធ្វើ​ការ​ច្បាស់លាស់ ហ្មត់ចត់និយម មិនក្រឡាស់ពាក្យសម្ដី មិនក្បត់ឧត្តមគតិ ចុះអត្ដសញ្ញាណរបស់អ្នកវិញ?

មនុស្ស​ម្នាក់ៗ​តែង​តែ​មាន​អត្ត​សញ្ញាណ​ផ្ទាល់​ខ្លួន។ អត្ត​សញ្ញាណ​របស់​ខ្ញុំ​គឺ​ធ្វើ​ការ​ច្បាស់លាស់ ហ្មត់ចត់និយម មិនក្រឡាស់ពាក្យសម្ដី មិនក្បត់ឧត្តមគតិ ចុះអត្ដសញ្ញាណរបស់អ្នកវិញ?

Back To Top