skip to Main Content
ខ្មែរយើងតែងតែនិយាយថា ធ្វើអ្វីក៏ដោយកុំហុតទឹកសម្លឹងកាក ប៉ុន្ដែចំពោះខ្ញុំ ធ្វើ​អ្វី​ក៏​ដោយ​កុំ​ធ្វើ​ដោយ​ងងឹត​ងងុល​មិន​យល់​ដឹង​សោះ ត្រូវចេះហុតទឹក ហើយ​ហ៊ាន​សម្លឹង​រក​មើល​កាក​ខ្លះ ដើម្បី​កុំ​ឱ្យ​បរាជ័យ និងចាញ់ប្រៀបគេ។

ខ្មែរយើងតែងតែនិយាយថា ធ្វើអ្វីក៏ដោយកុំហុតទឹកសម្លឹងកាក ប៉ុន្ដែចំពោះខ្ញុំ ធ្វើ​អ្វី​ក៏​ដោយ​កុំ​ធ្វើ​ដោយ​ងងឹត​ងងុល​មិន​យល់​ដឹង​សោះ ត្រូវចេះហុតទឹក ហើយ​ហ៊ាន​សម្លឹង​រក​មើល​កាក​ខ្លះ ដើម្បី​កុំ​ឱ្យ​បរាជ័យ និងចាញ់ប្រៀបគេ។

Back To Top