skip to Main Content
ភាពស្រស់ប្រិមប្រិយ និងប្រជាប្រិយភាព ជះ​ឥទ្ធិពល​ដល់​កម្លាំង​កាយ​ចិត្ត​អ្នក​ដទៃ​ឱ្យ​គេ​មាន​ទឹកដម ភាពកក់ក្តៅ ការគោរព ចូលចិត្ត និងទំនុកចិត្តមកលើយើង។

ភាពស្រស់ប្រិមប្រិយ និងប្រជាប្រិយភាព ជះ​ឥទ្ធិពល​ដល់​កម្លាំង​កាយ​ចិត្ត​អ្នក​ដទៃ​ឱ្យ​គេ​មាន​ទឹកដម ភាពកក់ក្តៅ ការគោរព ចូលចិត្ត និងទំនុកចិត្តមកលើយើង។

Back To Top