skip to Main Content
យុវជនមិនត្រូវ​តក់​ក្រហល់​ចង់​ជោគជ័យ​លឿន​ពេកទេ ព្រោះភាពតក់ក្រហល់ ធ្វើឱ្យខាតទាំងពេលវេលា ថវិកា ឱកាស និងអនាគតទៅវិញទេ។

យុវជនមិនត្រូវ​តក់​ក្រហល់​ចង់​ជោគជ័យ​លឿន​ពេកទេ ព្រោះភាពតក់ក្រហល់ ធ្វើឱ្យខាតទាំងពេលវេលា ថវិកា ឱកាស និងអនាគតទៅវិញទេ។

Back To Top