skip to Main Content
ការអប់រំ គឺជាគ្រឹះនៃការអភិវឌ្ឍខ្លួន ហើយការអភិវឌ្ឍខ្លួនច្រើន គឺជាគ្រឹះនៃការបណ្ដុះធនធានល្អ។ ដើម្បីឱ្យមានធនធានល្អ ទាល់តែការអប់រំមានគុណភាព ហើយដើម្បីឱ្យការអប់រំមានគុណភាព ទាល់តែមានបញ្ញវន្ដច្រើនចូលរួមចែករំលែកចំណេះដឹង។

ការអប់រំ គឺជាគ្រឹះនៃការអភិវឌ្ឍខ្លួន ហើយការអភិវឌ្ឍខ្លួនច្រើន គឺជាគ្រឹះនៃការបណ្ដុះធនធានល្អ។ ដើម្បីឱ្យមានធនធានល្អ ទាល់តែការអប់រំមានគុណភាព ហើយដើម្បីឱ្យការអប់រំមានគុណភាព ទាល់តែមានបញ្ញវន្ដច្រើនចូលរួមចែករំលែកចំណេះដឹង។

Back To Top