skip to Main Content
បើចង់លូតលាស់ ត្រូវមានភាពក្លាហាន កុំញញើតគេ កុំខ្លាចគេ កុំទន់ជ្រាយ ត្រូវមានភាពស្វាហាប់ឡើង និងកុំឱ្យគេជាន់ក្បាល។

បើចង់លូតលាស់ ត្រូវមានភាពក្លាហាន កុំញញើតគេ កុំខ្លាចគេ កុំទន់ជ្រាយ ត្រូវមានភាពស្វាហាប់ឡើង និងកុំឱ្យគេជាន់ក្បាល។

Back To Top