skip to Main Content
ធ្វើបុណ្យទៅលើជីដូនជីតា ឪពុកម្ដាយ អ្នកមានគុណខ្លួនឯង ប្ដីប្រពន្ធនិងកូនចៅ និងអ្នកនៅជុំវិញដែលមើលឃើញនឹងភ្នែកទើបវាមានន័យ មុននឹងធ្វើបុណ្យនៅខាងក្រៅ។

ធ្វើបុណ្យទៅលើជីដូនជីតា ឪពុកម្ដាយ អ្នកមានគុណខ្លួនឯង ប្ដីប្រពន្ធនិងកូនចៅ និងអ្នកនៅជុំវិញដែលមើលឃើញនឹងភ្នែកទើបវាមានន័យ មុននឹងធ្វើបុណ្យនៅខាងក្រៅ។

Back To Top