skip to Main Content
ធ្វើអ្វីក៏​ដោយ​ត្រូវ​ធ្វើ​ដោយ​ឆន្ទៈ​ចេញ​ពី​ទឹកចិត្ត កុំធ្វើដោយភាពភ័យខ្លាច ឬក្រោមអំណាចនរណាម្នាក់ឱ្យសោះ។

ធ្វើអ្វីក៏​ដោយ​ត្រូវ​ធ្វើ​ដោយ​ឆន្ទៈ​ចេញ​ពី​ទឹកចិត្ត កុំធ្វើដោយភាពភ័យខ្លាច ឬក្រោមអំណាចនរណាម្នាក់ឱ្យសោះ។

Back To Top