skip to Main Content
ធ្វើជាមនុស្ស ធ្វើអ្វីក៏ដោយត្រូវមានលក្ខណៈសម្បត្តិ៣យ៉ាងសំខាន់ៗគឺ ធ្វើឱ្យបានគុណសម្បត្តិល្អ ធ្វើឱ្យមានគុណភាពខ្ពស់ និងធ្វើឱ្យបានបរិមាណច្រើន។

ធ្វើជាមនុស្ស ធ្វើអ្វីក៏ដោយត្រូវមានលក្ខណៈសម្បត្តិ៣យ៉ាងសំខាន់ៗគឺ ធ្វើឱ្យបានគុណសម្បត្តិល្អ ធ្វើឱ្យមានគុណភាពខ្ពស់ និងធ្វើឱ្យបានបរិមាណច្រើន។

Back To Top