skip to Main Content
គ្រប់ការងារដែលយើងធ្វើទាំងអស់ ត្រូវតែច្បូតពីក្បាលដល់កន្ទុយ ធ្វើឱ្យចប់ចុងចប់ដើម ដោយការខិតខំ តស៊ូ ព្យាយាម ប្រឹងប្រែង យកចិត្ដទុកដាក់ ស្មោះត្រង់ ពោរពេញ ដោយការទទួលខុសត្រូវ និងមានឆន្ទៈខ្ពស់។

គ្រប់ការងារដែលយើងធ្វើទាំងអស់ ត្រូវតែច្បូតពីក្បាលដល់កន្ទុយ ធ្វើឱ្យចប់ចុងចប់ដើម ដោយការខិតខំ តស៊ូ ព្យាយាម ប្រឹងប្រែង យកចិត្ដទុកដាក់ ស្មោះត្រង់ ពោរពេញ ដោយការទទួលខុសត្រូវ និងមានឆន្ទៈខ្ពស់។

Back To Top