skip to Main Content
ការមើលរំលងលើការងារល្អត្រូវជំនាញព្រោះតែបានកម្រៃតិច ដោយទៅស្រវាការងារខុសជំនាញតែបានកម្រៃច្រើន វានឹងធ្វើឱ្យបាត់បង់ឱកាសល្អដើម្បីអនុវត្ដ និងអភិវឌ្ឍជំនាញរបស់ខ្លួន។

ការមើលរំលងលើការងារល្អត្រូវជំនាញព្រោះតែបានកម្រៃតិច ដោយទៅស្រវាការងារខុសជំនាញតែបានកម្រៃច្រើន វានឹងធ្វើឱ្យបាត់បង់ឱកាសល្អដើម្បីអនុវត្ដ និងអភិវឌ្ឍជំនាញរបស់ខ្លួន។

Back To Top