skip to Main Content
ធ្វើជាមនុស្ស ត្រូវចេះទុកផ្លូវឱ្យគេដើរខ្លះផង ដូចសុភាសិតបុរាណពោលថា បើមិនជួយចូកជួយចែវ កុំយកជើងរាទឹក។

ធ្វើជាមនុស្ស ត្រូវចេះទុកផ្លូវឱ្យគេដើរខ្លះផង ដូចសុភាសិតបុរាណពោលថា បើមិនជួយចូកជួយចែវ កុំយកជើងរាទឹក។

Back To Top