skip to Main Content
គ្រប់ការ​ងារ​ដែល​យើង​ធ្វើ​ទាំងអស់​ ត្រូវតែ​ច្បូត​ពី​ក្បាល​ដល់​កន្ទុយ​ ធ្វើ​ឱ្យ​ចប់ចុងចប់ដើម​ ដោយ​ការ​ខិតខំ​ តស៊ូ​ ព្យាយាម​ ប្រឹងប្រែង​ យក​ចិត្ដ​ទុកដាក់​ ស្មោះត្រង់​ ពោរពេញ​ដោយ​ការទទួលខុសត្រូវ​ និង​មាន​ឆន្ទៈ​ខ្ពស់​។

គ្រប់ការ​ងារ​ដែល​យើង​ធ្វើ​ទាំងអស់​ ត្រូវតែ​ច្បូត​ពី​ក្បាល​ដល់​កន្ទុយ​ ធ្វើ​ឱ្យ​ចប់ចុងចប់ដើម​ ដោយ​ការ​ខិតខំ​ តស៊ូ​ ព្យាយាម​ ប្រឹងប្រែង​ យក​ចិត្ដ​ទុកដាក់​ ស្មោះត្រង់​ ពោរពេញ​ដោយ​ការទទួលខុសត្រូវ​ និង​មាន​ឆន្ទៈ​ខ្ពស់​។

Back To Top