skip to Main Content
បុគ្គលដែលប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតពិត គឺបុគ្គលដែលតែងតែផ្ដល់នូវគំនិតវិជ្ជមាន គំនិតច្នៃប្រឌិតថ្មីៗ និងគំនិតជឿនលឿនដែលធ្វើឱ្យអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនមានការអភិវឌ្ឍឈានទៅមុនជាប្រចាំ។

បុគ្គលដែលប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតពិត គឺបុគ្គលដែលតែងតែផ្ដល់នូវគំនិតវិជ្ជមាន គំនិតច្នៃប្រឌិតថ្មីៗ និងគំនិតជឿនលឿនដែលធ្វើឱ្យអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនមានការអភិវឌ្ឍឈានទៅមុនជាប្រចាំ។

Back To Top