skip to Main Content
និយាយឱ្យ​​ចំ​ទៅ​បណ្ឌិត (Ph.D) គឺប្រៀប​ដូច​ជា​ទឹក​មួយ​តំណត់​ក្នុង​មហា​សាគរ​ប៉ុណ្ណោះ ដូច្នេះ​សូម​ព្យាយាម​ឱ្យ​​កាន់​តែ​មាន​វិជ្ជា​ជីរៈ​ជាង​មុន​និង​រមទម​ជា​មុន ខណៈ​ពេល​ដែល​​អ្នក​ទទួល​បាន​ងារ​ជា​បណ្ឌិត។

និយាយឱ្យ​​ចំ​ទៅ​បណ្ឌិត (Ph.D) គឺប្រៀប​ដូច​ជា​ទឹក​មួយ​តំណត់​ក្នុង​មហា​សាគរ​ប៉ុណ្ណោះ ដូច្នេះ​សូម​ព្យាយាម​ឱ្យ​​កាន់​តែ​មាន​វិជ្ជា​ជីរៈ​ជាង​មុន​និង​រមទម​ជា​មុន ខណៈ​ពេល​ដែល​​អ្នក​ទទួល​បាន​ងារ​ជា​បណ្ឌិត។

Back To Top