skip to Main Content
អ្នកមិនគួរកម្រិតជំនាញភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់អ្នកតែក្នុងស្ថានភាពការងាររបស់អ្នកឡើយ។ ផ្ទុយទៅវិញ អ្នកត្រូវបើកឱ្យទូលាយដើម្បីបង្ហាញពីវិសាលភាព ភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់អ្នកតាមតែអ្នកអាចធ្វើបាន។

អ្នកមិនគួរកម្រិតជំនាញភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់អ្នកតែក្នុងស្ថានភាពការងាររបស់អ្នកឡើយ។ ផ្ទុយទៅវិញ អ្នកត្រូវបើកឱ្យទូលាយដើម្បីបង្ហាញពីវិសាលភាព ភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់អ្នកតាមតែអ្នកអាចធ្វើបាន។

Back To Top