skip to Main Content
យើងម្នាក់ៗគឺតែងតែវក់វីនឹងសកម្មភាពនៃជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ។ សេចក្តីសុខ សុភមង្គលរបស់ពួកយើង គឺជាខ្សែវិញភ្ជាប់យើងទាំងអស់គ្នាជាធ្លុងមួយដើម្បីតស៊ូប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងឧបសគ្គទាំងឡាយនៅក្នុងវាលវដ្តសង្សារដែលយើងគ្រប់គ្នាត្រូវឆ្លងកាត់។ ដូច្នេះ សូមយើងម្នាក់ៗស្វែងរកសេរីភាពសម្រាប់ជីវិតឱ្យបានស្រស់ថ្លា។
  • Quote

យើងម្នាក់ៗគឺតែងតែវក់វីនឹងសកម្មភាពនៃជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ។ សេចក្តីសុខ សុភមង្គលរបស់ពួកយើង គឺជាខ្សែវិញភ្ជាប់យើងទាំងអស់គ្នាជាធ្លុងមួយដើម្បីតស៊ូប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងឧបសគ្គទាំងឡាយនៅក្នុងវាលវដ្តសង្សារដែលយើងគ្រប់គ្នាត្រូវឆ្លងកាត់។ ដូច្នេះ សូមយើងម្នាក់ៗស្វែងរកសេរីភាពសម្រាប់ជីវិតឱ្យបានស្រស់ថ្លា។

Back To Top