skip to Main Content
សេចក្តីសប្បាយ​រីករាយ និង​ភាព​សាទរ​ដែល​មាន​នៅ​ក្នុង​សណ្តាន​ចិត្ត​របស់​ក្មេងៗ ទាំងនេះ គឺ​ពិត​ជា​បាន​ធ្វើ​ឱ្យ​បេះដូង​ខ្ញុំ​កក់​កៅ្ត​មែន​ទែន។​
  • Quote

សេចក្តីសប្បាយ​រីករាយ និង​ភាព​សាទរ​ដែល​មាន​នៅ​ក្នុង​សណ្តាន​ចិត្ត​របស់​ក្មេងៗ ទាំងនេះ គឺ​ពិត​ជា​បាន​ធ្វើ​ឱ្យ​បេះដូង​ខ្ញុំ​កក់​កៅ្ត​មែន​ទែន។​

Back To Top